Organisatie

Personeel

Kleuterklassen:

Carin Schobbers ,Caspar Senden, Desiree Lemmens, Susanne Widdershoven, Suzanne Pittie.

Klassen:

Klas 1a: Hilde Motz, Eef Smeets
Klas 1b: Simone Waltmans, Sandrien Wansink
Klas 2a: Galya de Wit
Klas 2b: Priscilla Meijer
Klas 3: Mariëlle Roberts
Klas 4: Mitch Roelofsen, Marjolein van Bussel
Klas 5: Geertje Caris, Matthia Tacken
Klas 6: Björn vd Berg

Onderwijsassistenten:

Esther Engelbert. Francoise Jeukens.

Handwerken:

Henriette Smit

Eurithmie:

Monica Riechel

Flexleerkracht:

Zyxcban Wolfs

Administratie:

Miriam Lahou

Conciërge:

Faarne Huisman

Zorgteam:

Marga Keijdener, Rachelle Janssen, Mitch Roelofsen.

Directeur:

Nicole Degenaar

Geschiedenis van de school

In het schooljaar 2006-2007 bestond de Bernard Lievegoed School 30 jaar. Bij de oprichting in 1977 was het de eerste vrijeschool in Limburg. Wat begon als een klein initiatief van ouders groeide uit tot een volwaardige school. Nadat de school op diverse plaatsen in de stad was ondergebracht, kreeg de school in 1980 officieel erkenning en een nieuwe huisvesting in Heugem. Daar groeide de school zodanig zodat de klassen op een zeker moment over 3 locaties in de wijk verspreid waren. Daarom mocht nieuwbouw gerealiseerd worden aan de Leuvenlaan in Randwyck. In januari 1987 betrok de school het nieuwe gebouw.

De hoogste klassen groeiden uit tot de bovenbouw, het voortgezet onderwijs van onze school.

Naarmate de regelgeving ingewikkelder en dwingender werd, bleek de noodzaak om op te gaan in een besturenkoepel van levensbelang. Daarvoor was echter een scheiding van basis en voortgezet onderwijs noodzakelijk. In 2004 leidde dit tot een juridische splitsing en het aanstellen van schoolleiders voor de onder- en de bovenbouw.

Op 1 januari 2006 trad de onderbouw (het basisonderwijs dus) toe tot de Stichting Pallas, een bestuurlijke koepel van 16 vrijescholen in Zuid- Nederland.

Inmiddels is het vrijeschoolonderwijs in Maastricht van een klasje van twee kleuters uitgegroeid tot een volwaardige basisschool voor vrijeschoolonderwijs.

Toen de Maastrichtse Vrije School 21 jaar bestond, werd gekozen voor een nieuwe naam: Bernard Lievegoed School.