Kinderopvang

Stichting Istia verzorgt de kinderopvang op antroposofische grondslag van de Bernard Lievegoed School. Kinderen van 2 t/m 12
jaar zijn dagelijks welkom van 8:45 tot 18:00 uur.

Kindercentrum de Kindertuin

In een huiselijke en warme sfeer spelen we met elkaar en genieten van verhalen, versjes en liedjes. De dagen verlopen volgens een vast ritme. Rust en herhaling dragen bij aan het ontwikkelen van veiligheid en zelfvertrouwen. .

Ieder kind mag zichzelf zijn, met zijn eigen talent en persoonlijkheid. Het kind leert dat het in verbinding staat met de groep en ontwikkelt zich daardoor op sociaal en emotioneel gebied.

De huiselijke inrichting met zachte kleuren zorgen voor geborgenheid, veiligheid en een prettige sfeer. Buiten wordt veelvuldig gespeeld, Jonge kinderen beleven hun omgeving intens, met al hun zintuigen. Het speelgoed is gemaakt van natuurlijke
materialen, zoals wol, katoen en hout.

Tijdens het vrije spel worden door de leidsters huishoudelijke karweitjes gedaan, wie wil helpen mag dat. We wassen de ramen, poetsen het speelgoed of we bakken iets lekkers. Alledaagse dingen uit het leven! We kiezen bewust voor biologische voeding.

Zo bieden wij het kind een bedding om zich thuis te voelen, een goed begin!

Buitenschoolse opvang de Buitenkans

Wij willen voor de kinderen na school een liefdevolle, huiselijke en ook uitdagende omgeving scheppen. In alle vrijheid en vanuit hun eigen belevingswereld kunnen ze zo hun sociale, cognitieve kunstzinnige, motorische en praktische mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. Een warme belangstelling voor de natuur, een vast ritme en terugkerende rituelen zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.

Buiten aangrenzend aan de opvangruimte, ligt de prachtige grote speelplaats. Hier kan heerlijk gespeeld worden met aandacht voor zowel creatief als uitdagend spel. Er bevinden zich onder andere een loopbrug en ook een klimwand. Een biologische moestuin is in aanleg. Deze biedt gelegenheid tot harken, planten en oogsten en zo te leren omgaan met de natuur.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met Jeannine Cremers (leidinggevende Kinderopvang) 06-57836171.

Website Stichting Istia: www.stichting-istia.nl